Ewa Latkowska Zychska - galeria Ewa Latkowska Zychska - galeria
 Galeria
Ogladaj pokaz slajdow Tkanina artystyczna

Tkanina artystyczna: .... do wykonania tkaniny artystka często wykorzystuje fotografię, jednak traktuje ją tylko jako swoistego rodzaju szkic.
Tworzone przez nią tkaniny nie są bezpośrednim odzwierciedleniem fotografii ale jej transpozycją. W tkaninie Ewy Latkowskiej-Żychskiej
możemy odnaleźć wiele analogii z impresjonistami. Jak oni w obrazach, tak ona w tkaninie próbuje uchwycić to co ulotne, tak jak oni ukazuje
ten sam element coraz to w innym świetle, nastroju, kolorycie. Artystka opracowała ciekawą techniką tkacką,  przypominającą rysowanie na
wcześniej zamalowanym tle. Na wykonanym klasyczną techniką gobelinie nahaftowuje rytmiczny, który stanowi o efekcie plastycznym dzieła .
______________________________________________________________________________________________________________________szybko przez las


Ciemnoniebieska


Droga


Ewa Latkowska Zychska


Ewa Latkowska Zychska


Gobelin


gobelin


Spacer


"Bez tytułu"


Bez tytułu


"Zboże"